Lala a Mala sú veselými postavičkami nášho rozprávkového príbehu, ktorý deťom, okrem nespútanej zábavy, prináša posolstvo s odkazom, ako nemáme zabúdať na prírodu a život v nej, ako sa spolunažívanie silného a slabšieho môže vzájomne prelínať a dopĺňať.

Škriatkovia Lala a Mala prebudia v deťoch zamyslenie sa nad prebytočným odpadom, ktorý nás obklopuje a naučia deti, ako ho čo najšetrnejšie separovať, detskou rečou – triediť.

V škriatoškole, v ktorej navštevujú predmety, aké v bežnej škole nenájdeme, sa na hodinách škriatkomatematiky, škriatkopísania, škriatkoslovenčiny učia, ako si chrániť prírodu, lesy a stromy. To sa však nepozdáva postave Obra Bobra, ktorého silná postava obýva celý les a nárokuje si ho len a len pre seba. Táto skutočnosť zatiahne škriatkov Lalu a Malu na dobrodružnú výpravu. Idú sa porátať s neprispôsobivým obrom. Musia ho naučiť slušnému spolunažívaniu v prírode. Po počiatočných nezdaroch, úctivou a vľúdnou formou, sú škriatkovia nútení siahnuť po účinnejšom riešení. Akom…? Uvidíte v rozprávke!