Skip to content Skip to footer

O Art-Music

Agentúra Art-Music sa zaoberá umeleckou produkciou hudobných, divadelných a hudobno-divadelných projektov pre dospelého aj detského diváka. Zastupujeme umelcov rôznych žánrov od klasickej hudby cez jazzovú až k populárnej hudbe, a nevyhýbame sa prieťahom do rozmanitých štýlov.

Zabezpečujeme vystúpenia interpretov, sólistov, komorných zoskupení, kapiel a hudobno-divadelných skupín.

Vystúpenia na rôzne podujatia:

 • súkromné, firemné
 • festivaly, koncerty, plesy, eventy, recepcie
 • športové akcie
 • výročia miest a obcí, jarmoky, vinobrania, hody a iné príležitostné akcie
 • semináre, sympóziá, snemy, vernisáže, výstavy
 • kluby, puby, diskotéky

Hudobno-metodické projekty pre deti:

 • v materských školách
 • v základných a v stredných školách
 • v kultúrnych domoch
 • v letných táboroch
 • v centrách voľného času
 • priamo u vás doma pri rôznych príležitostiach

Ozvučenie

Zvuk predstavuje silný emočný vnem a stáva sa v oblasti našej produkcie jedným  z hlavných pracovných nástrojov.
 Pre našich klientov zabezpečíme profesionálnu technológiu, ozvučenie podujatia podľa individuálnych potrieb, od malého počtu divákov až k veľkokapacitným koncertom,  technológiou LINE ARRAY. Zabezpečíme ozvučenie pre malé hudobné telesá, kapely,  orchester, zbor a iné.

Osvetlenie

Vizuálny zážitok prispieva k syntéze, celistvosti zvukovo-obrazového vnímania daného  podujatia a spolu tak vytvárajú celok. Moderné LED technológie a LASER spolu  s veľkokapacitnými LED panelmi prinášajú ďalší vizuálny element schopný prezentovať danú  obsahovú informáciu, reklamu, videoklip.

Pódium

Dôstojnosť Vášho kultúrno-spoločenského podujatia podčiarkne kvalitné pódium a spolu  s konštrukciou so zastrešením tak ochránia Vaše podujatie aj v prípade nepriaznivého  počasia a tým priamo nenaruší jeho priebeh.