Skip to content Skip to footer
Brief info

Viliam Majer počas uplynulých rokov spolupracuje s mnohými významnými umelcami doma aj v zahraničí, a to nielen z oblasti hudobného umenia, ale aj filmu, divadla, televízie, rozhlasu a pod. Aktívne spolupracuje s Hudobným centrom v Bratislave, kde sa okrem iného podieľa na organizovaní hudobno-metodických projektov pre detského diváka z tvorby prof. Juraja Hatríka.

Viliam Majer je odchovancom Konzervatória Žilina, ktoré navštevoval v rokoch 1997-2001 v triede Mgr. Janky Haláčovej. Po úspešnom absolvovaní 4. ročníka odchádza v roku 2001 na Vysokú školu múzických umení do Bratislavy. Tu študuje hru na akordeóne v triede prof. Borisa Lenka. V roku 2006 sa stáva jeho úspešným absolventom. Počas štúdia na VŠMU si svoje umelecké rozhľady rozširuje aktívnym pôsobením na domácom a zahraničnom koncertnom pódiu, kde získava okrem interpretačných skúseností aj vzácne profesionálne kontakty pre ďalšiu prácu. V rokoch 2009 sa stáva interným doktorandom v triede akordenistu prof. Borisa Lenka. Svoje pôsobenie na akademickej pôde uzatvára doktorandským recitálom v roku 2011.

PRÍBEH

Svoje bohaté umelecké skúsenosti preukázal v spolupráci s mnohými hudobnými a divadelnými inštitúciami: Slovenská filharmónia, Orchester Slovenského rozhlasu, Capella Istropolitana, Slovenskí symfonici, Slovenské národné divadlo, Divadlo Aréna, Divadlo Nová scéna, komorné divadlá, Česká televízia, RTVS, komerčné média, TV-Markíza. Spolupracoval s komornými telesami na mnohých multižánrových projektoch, s osobnosťami kultúrno-spoločenského života doma a v zahraničí.

Venuje sa aj skladateľskej tvorbe a aranžovaniu diel pre rôzne komorné zoskupenia. Je taktiež aktívny ako štúdiový hráč, spolupracoval na niekoľkých CD/DVD nahrávkach filmovej, divadelnej hudby.

Multižánrová otvorenosť, zmysel pre spájanie štýlov a žánrová pluralita ho v roku 2014 primäli k založeniu umeleckej agentúry Art-Music. Tá vo svojom umeleckom portfóliu zastrešuje vybraných umelcov z domova a zahraničia. Organizačná činnosť a kreatívna práca sa tak plasticky prepojili s interpretačnými skúsenosťami spolu s potrebou hudbu a všeobecné umenie vedome organizovať.

What's your reaction?
0Smile0Angry0LOL0Sad0Love

Umelecká agentúra Art-Music sa zaoberá organizovaním  hudobných podujatí pre dospelého a detského diváka. Zastupujeme umelcov rôznych žánrov, od klasickej hudby cez jazzovú až k populárnej hudbe, a nevyhýbame sa prieťahom do rozmanitých štýlov a žánrov. Hlavnou náplňou agentúry Art-Music  je organizácia a usporadúvanie šansónových koncertov.

Kontakt
Artmusic ©. All Rights Reserved.