Eva Pavlíkova

Eva Pavlíkova

??Prijmite od nás pozvánku od herečky a speváčky
Evičky Pavlíkovej na Šansónový koncert už najbl.piatok 08.novembra 2019 o 19:00 v Matičnom dome v Ivánke pri Dunaji.
Tešíme sa na Vás??